2019 - 2020 Časem

                    Trough the time

Časem

Diplomová práce uzavírá širší cyklus, kterému jsem se věnovala po celou dobu svého magisterského studia. V několika sériích jsem se zaměřila na téma víry v subjektivním i objektivnějším pojetí.

 

Od intimních zpovědí po otevřenou satiru. Osobní témata, kterými se v obrazech zabývám, vychází ze skutečnosti, nebo ze vzpomínek, které si pamatuji z dětství. Popisné figurativní malby se postupem času mění v abstraktnější formy, které mohou být vnímány jako obsáhlejší výpověď. Nevěnuji se v nich už svým, někdy vykonstruovaným, vzpomínkám z dětství, ale navazuji na čerstvé zážitky. Práce je rozdělena do několika částí: malba, kresby v denících a video.

 

V malbách se inspiruji grafikou, kresbami a fotografií. Proto mohou připomínat koláž. Hlavním tématem je duchovní vůdce Petar Danov a jeho Společenství bílého bratrství.

Dominantní tvary na obrazech vychází z konkrétních osob, nebo ze zjednodušených prvků, které se nachází v přírodě. Každý tvar je jedinečnou strukturou, která má svůj osobitý význam. Celá práce se upíná k několika konkrétním místům. Zejména k oblasti Sedmi jezer, v pohoří Rila. Každoročně se zde schází stovky stoupenců Bílého bratrstva. Žijí zde několik desítek dnů i měsíců, společně obnovují znovu nalezenou tradici rituálů a duchovní očisty. Příznivci této sekty jsou neustále oděni v bílé jako symbol čistoty a nevinnosti. Šaty jsou ale to jediné, co působí sterilně. Ostatní pozemské potřeby zůstávají a společné soužití na jednom místě v přírodě nakonec tak čistě nevypadá. Zpovzdálí a na povrchu jsou milí a vlídní, ovšem pod silnější slupkou jsou danovité stejní jako my, neosvícení. Samotné rituály působí nadpozemsky a étericky. Zvuk rozléhající se krajinou a pohled na kruhové tance z výšky je jedinečný zážitek. Pokud si pozorovatel dokáže odmyslet davy turistů, kteří se mísí mezi vyvolenými. Celek je zvláštní podívanou na několik společenských vrstev, které pohromadě snadno nespatří. Jejich vztahy mne fascinují a toto okouzlení se snažím vnést i do svých maleb.

 

Deníky zachycují cestu, stejně jako přípravu k obrazům. Je to osobní výpověď formou kreseb, maleb a koláží. Cesta je pro mne často důležitější než samotný výsledek, a proto ráda experimentuji s instalací. Propojuji a vrstvím na sebe různá média. Součástí jsou i krátká animovaná videa, která jsou cíleně vytvořená neestetickým, jednoduchým dojmem. Plytká, satirická zápletka je volena záměrně, aby vyvažovala malby a okolní instalaci.