2013-2015 Prostory

2013-2015 Spaces

Prostory

Prostory vychází většinou ze vzpomínek. Důležité pro tento cyklus je, vymezení vůči fotografii a soustředění na vlastní paměť. Důkladně jsem se snažila rozmýšlet kompozici a kresebnou přípravu, aby výsledný obraz byl zcela podle mých vzpomínek, tak jak jsem si danou chvíli pamatovala.