2017 Instalace

klauzurní práce

Tato instalace je v podstatě výchozím bodem pro bakalářskou práci. Jedná se zde o klauzurní práci v zimním semestru, roku 2017. Instalace obsahuje několik kreseb, linorytových tisků a fotografií, ze kterých jsem později vycházela. Důležitým aspektem této instalace je malý prostorový objekt. Kresba uhlem na stěně, která přechází do prostoru skrz černou prachovou stopu na zemi. Tato stopa původně vznikala při kresbách velkých rodinných portrétů. Zde je uměle vytvořená a povýšená na samostatné dílo. Později s kresbou a prachem pracuji vědomě jako s dominantním prvkem.