2017-2019 Chrámy

                  Temples

Chrámy 

Obrazy z cyklu Chrámy částečně vycházejí z bakalářské práce – Prostorem. V této absolventské práci jsem se věnovala osobním a rodinným tématům, které byly intimně vyjádřeny v  site – specific instalaci.

Cyklus Chrámy je podobnou intimní, přitom o mnoho otevřenější výpovědí, ve které se snažím nacházet a vnímat různé aspekty víry. Náboženství je v dnešní době globálně řešeným tématem, ale přesto tato práce nemá výrazně kritizovat ani poukazovat na vyhrocené situace. Jedná se spíš o vnitřní zpověď a vlastní názor..

Do obrazů často vkládám nepatrné detaily, vtipy, které pro nezasvěcené publikum nemusí být rozeznatelné. ­Jedná se převážně o útržky vzpomínek z dětství. První i druhý obraz z cyklu Chrámy, Ministranti i Pohled, vychází z konkrétního kostela, ve kterém jsem pracovala jako pomocná restaurátorka. Jedná se o klášterní chrám Nanebevzetí panny Marie v Nové Pace. Tato zkušenost mě přivedla k tomuto tématu, uvědomování si vlastních hodnot a přemýšlení nad všeobecným vnímáním duchovna.

Cyklus nemusí být uzavřený. Přesto by měl fungovat jako celek, při pohledu na jednotlivé obrazy, nebo ve výsledné instalaci.  Může být vnímaný jako další možnost uvědomění a definování pohledu na svět, ale měl by fungovat i jako výsledek sám o sobě.