2017 Bakalářská práce

         Bachelor work

Prostorem

Site-specific instalace v prostoru bývalé samoobsluhy v Ostravě, na Partyzánském náměstí. Mé obrazy navazují na mou dřívější tvorbu, kdy jsem se zabývala systematickým i psychologickým zkoumáním prostorů a intimního života prostřednictvím malby interiérů. Tuto méně či více psychoanalytickou tvorbu jsem rozvinula do širší perspektivy obecnějšího pojetí mezilidských vztahů. Tedy problémů, kterým čelí každý člověk. Vymezení individuality vůči expandující společnosti, vlastního „já“ kontra „my“, veřejného prostoru v opozici k osobní samotě či prázdnotě.

Mezi těmito neoddělitelnými protipóly se snažím definovat čitelné hranice, za nimiž se lidská bytost nachází v intimní komfortní zóně. Hledám tak výtvarné vyjádření prostoru, ve kterém můžeme být spokojeni.